Много често, когато се говори за свързани с диабета придружаващи или последващи заболявания, се има предвид сърдечни проблеми, бъбречна недостатъчност, засягания на очите. Специалисти от Miriam Hospital обръщат специално внимание на различните типове рак, към които са по-предразположени пациентите с диабет тип 2.

До момента диабетът се свързва по-често с тумори на черния дроб или на панкреаса например. Според екипа, реализирал проучването, пациентите, засегнати от диабет тип 2, са с 20% повишен риск от развитие на левкемия, миелом или не-Ходжкинов лимфом – това са хематологични ракови форми на кръвта и кръвотворните органи. Специалистите не са категорични какво ги причинява, но според статистиката те засягат хиляди пациенти по света.

Диабет тип 2 е най-често срещаната форма на заболяването. Именно затова от екипа сравнили медицински данни от около 17 000 пациента, за да открият връзката между наличието на диабет тип 2 и лимфома, миелома и левкемията. Миеломът представлява злокачествено заболяване на костния мозък. Лимфомът е рак на лимфната система, а левкемията е неопластично заболяване, характеризиращо се с образуване на патологични бели кръвни клетки.

Според достигнатите резултати се счита, че пациентите с диабет тип 2 са по-предразположени към развитие на някое от изброените хематологични злокачествени заболявания. Специалистите уточняват, че разпространението и процентът на злокачествените засягания зависи от местожителството. Например случаите на не-Ходжкинов лимфом са повече в Европа и Азия, докато левкемията е по-застъпена в Америка и Азия.

Тъй като от екипа не посочват конкретни доказателства за връзката на неопластичните заболявания и наличието на диабет, то може да се счита, че диабет тип 2 се свързва с до 5% с някое от изброените заболявания. Но след като е ясно, че диабетът може да бъде предотвратен чрез промени в стила на живот и начина на хранене, то това може би значи, че по този начин може да бъде осъществена превенция и на раковите заболявания на кръвта.

Разбира се нужно е провеждане на допълнителни проучвания за изясняване на подробности около връзката на диабета и раковите заболявания. Според екипа освен засягането от диабет трябва да бъдат взети предвид и други фактори като тегло, степен на физическа активност, тютюнопушене и други.

 

Статия за изследването е налична онлайн в изданието на Американското дружество по хематология „Blood”.