Степента на наднормено тегло или затлъстяване често се калкулират, използвайки стойностите на показателя индекс на телесна маса (ИТМ). Той съотнася височината към килограмите и в зависимост от получената стойност се определя към коя група принадлежи даден човек: тегло под норма, тегло в норма, наднормено тегло, затлъстяване. Добре известно е, че тегло над нормата увеличава риска от развитие на метаболитен синдром и диабет.

Учени от Обединеното Кралство обаче са на мнение, че освен ИТМ под сериозно внимание трябва да бъде взета и обиколката на талията като отделен показател. Независимо от ИТМ тя също се свързва с повишен риск от поява на диабет тип 2. Според специалистите този показател трябва да бъде измерван по-често.

Ръководител на екипа е доктор Клаудия Лангенберг. За реализиране на проучването били събрани медицински данни от 340 000 представители на осем европейски страни. Целта била да се определи риска от евентуална поява на диабет тип 2.

Проучването било проведено отделно за двата пола, като били съотнесени факторите обиколка на талията, ИТМ и вероятността за поява на диабет тип 2. Съгласно достигнатите резултати от екипа изказват твърдението, че пациенти с наднормено тегло и стойности на обиколка на талията над 102 см за мъже и над 88 см за жени са почти в толкова голям риск от развитие на диабет или дори по-висок, отколкото пациентите, страдащи от затлъстяване.

Сред откритията се цитират следните факти:

– Съотнесени към пациенти със затлъстяване, тези с наднормено тегло и широка талия са с еквивалентен, а понякога и по-висок риск от развитие на диабет, като в случая половата принадлежност не е определяща;

– При представителите на мъжкия пол, засегнати от затлъстяване и имащи широка талия, се отбелязва 22 пъти по-висок риск от поява на диабет в сравнение със слабите мъже;

– При дамите пък тези, имащи ИТМ над 35 и широка талия, са 32 пъти по-предразположени към диабет в сравнение с по-фините дами;

– За период от десет години е отчетено, че от мъжете, които имат широка талия и проблемно тегло, 7% развиват диабет. При жените процентът е 4%;

– При хората с тегло и обиколка на талията в норма рискът от поява на диабет възлиза съответно на 1.6% при мъжете и 0.6% при жените;

– Хората, които имат крушовидна структура на тялото (с тясна талия) въпреки евентуално затлъстяване, са със значително редуциран риск от поява на диабет тип 2.

Според специалистите проведеното проучване не изказва твърдението, че изчисляването на ИТМ трябва да бъде заменено от измерване обиколката на талията. Според тях това трябва да бъде един допълнителен метод, чрез който да бъдат идентифицирани пациентите в най-голям риск от развитие на диабет тип 2. Резултатите подтикват учените към провеждане на нови изследвания и изготвяне на стратегии за превенция и лечение на диабета.

Подробности около проучването са налични в изданието „PLoS Medicine”.

За проучване по същата тема на друг екип учени можете да прочетете тук: www.diabetnews.bg/…