Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1718-C01
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.“
„Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.“

Бенефициент: „РСР“ ЕООД

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв.
европейско и  22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 08.02.2021 г.
Край:
   08.05.2021 г.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.