РСР ЕООД е представител за България на следните фирми:

ABBOTT(САЩ) – производител на глюкомери и и тест ленти

SD Biosensor Inc (Южна Корея) – производител на глюкомери и тест ленти

MEDTRONIC Diabetes (САЩ) – производител на инсулинови помпи и консумативите към тях

Ypsomed AG (Швейцария) – производител на игли за инсулинови писалки

MEDTRONIC (САЩ) производител на:

  • медицинска техника;
  • консумативи за ендоваскуларна хирургия (съдова, неврохирургия и кардиохирургия);
  • гръбначни инпланти;
  • респираторни и мониторни системи.

Medacta (Швейцария) – производител на системи за ставно протезиране

MedSkin Solutions Dr. Suwelack (Германия) – производител на кожни заместители на

колагенова основа

Argentum Medical (САЩ) – производител на превръзки за лечение на труднзарастващи 

рани с високо съдържание на сребро

Darco GmbH (САЩ) – производител на разтоварващи обувки за диабетно стъпало

ConvaTec (САЩ) – производител на:

  • колектори за коло-, илео-, уростома и аксесоари за тях;
  • съвременни превръзки за лечение на рани. 

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH (Германия) – производител на общоболничен медицински

консуматив

Cardinal Health (САЩ) – производител на медицински консумативи

Fresenius Kabi AG (Германия) – производител на лекарства, параентерални разтвори, ентерални

храни, медицински изделия и апаратура

ConvaTec Unomedical (САЩ) – производител на медицински консумативи за

анестезиология и реанимация

ZOLL Medical Corporation (САЩ) – производител на медицинска апаратура –

дефибрилатори и респиратори

Vygon (Франция) – производител на медицински консумативи за неонатология,

педиатрия и анестезиология

Lumenis (Израел) – производител на медицинска апаратура за лазерна хирургия

Rocamed SAM – производител на консумативи за ендоурология и апаратура

B. Braun Melsungen AG – производител на консумативи за ендоурология, инструменти

за конвенционална и ендохирургия

Asahi intecc – производител на медицински консумативи за инвазивна кардиология и

ендоваскуларна неврохирургия

Bausch AND Lomb –  производител на вътреочни лещи, консумативи и апаратура за

офталмология

AJL Ophtalmic производител на вътреочни лещи и консумативи за офталмология

Teknomek производител на консумативи за офталмология

Leica Microsistems – производител на медицинска офталмологична апаратура, светлинни и стереомикроскопи, конфокални микроскопи, дигитални камери и специализиран софтуер, апаратура за пробоподготовка за електронна микроскопия, колпоскопи

Mediworks – производител на апаратура за офталмология

Nestle S.A. – производител на детски храни за бебета и малки деца 

UST Pharma Ltd – вносител на диетични храни за специални медицински цели

Milestone (Италия) – производител на апаратура за хистология, анатомия и съдебна медицина, системи за видеозаснемане на операции, аутопсии, дисекции и др.

3DHistech (Унгария) – производител на кенери за микроскопски препарати, системи за тъканен микроарей

CAE (САЩ) – производител на симулатори и модели за обучение по медицина

3B Scientific (Германия) – производител на симулатори, модели, апаратура и пособия за обучение по хуманна и ветеринарна медицина, анатомия, биология, химия, физика и науки за земята

Microptic (Испания) – производител на автоматизирани системи за спермален анализ в хуманната и ветеринарната медицина

Walter Uhl (Германия) – производител на оптични измервателни системи и микротвърдомери

Biochrom (Великобритания) – производител на Vis и UV/Vis спектрометри, колориметри, ELISА ридери, уошери и термостати

Velp Scientifica (Италия) – производител на Dumas азот/протеин анализатори, Kjeldahl системи за разлагане/дестилация, реактори за оксидативна стабилност на материалите, Soxhlet екстрактори, анализатори на влакнини, системи за анализ на ХПК/БПК, охлаждащи термостати, дребна лабораторна апаратура

Mettler Toledo (Швейцария) – производител наpH/Ion/DO/Cond метри, електроди, сензори, буфери, електролити и стандарти, портативни дензитометри и рефрактометри, ювелирни, златарски и каратоопределящи везни

Ohaus (Швейцария) /подразделение на Mettler Toledo Group/ – производител на електронни технически, прецизни и аналитични везни, калибрационни теглилки, влагомерни везни, лабораторни центрофуги, клатачни машини, шейкър-инкубатори, блок-термостати и др.

Evoqua (Германия) – производител на лабораторни системи за чиста и ултрачиста вода

Binder (Германия) – производител на термостати (инкубатори), СО2 инкубатори, сухи стерилизатори, сушилни, климатични камери, вакуумни сушилни, ултрафризери

Nabertherm (Германия) – производител на муфелни, тръбни, циркулационни, вакуумни, топилни, високо температурни и др. пещи

Liebherr (Германия) – производител на лабораторни и професионални хладилници и фризери

Faster (Италия) – производител на  вертикални и хоризонтални ламинарни боксове, микробиологични ламинарни боксове клас II, камини за цитостатици, химически камини, ултра-фризери

Systec (Германия) – производител на лабораторни автоклави и медиапрепаратори

SMEG (Италия) – производител на лабораторни и медицински автоматични миални машини, лабораторни хладилници и фризери

Elma (Германия) – производител на ултразвукови почистващи вани, парови джетове и почистващи препарати

Kinematica (Швейцария) – производител на лабораторни хомогенизатори, миксери и мелници

Lauda (Германия) – производител на водни бани, охлаждащи, загряващи, циркулационни и калибрационни водни термостати, моно и бидестилатори, шейкъри и шейкър-инкубатори, хибридизационни инкубатори и др.

Bürkle (Германия) – производител на уреди и пособия за вземане, съхранение и транспортиране на проби, помпи и дребни лабораторни пособия

3M (САЩ) – производител на лични предпазни средства, консумативи за хигиена и стерилизация

Carl Roth (Германия) – производител на всичко за лабораторията