Агресивна терапия ограничава преминаването на преддиабета в диабет

Преддиабетът е състояние, в което при пациентите биват отчетени повишени нива на кръвна захар, но не в стойности, позволяващи да бъде поставена диагноза диабет. М...