Инсултът представлява нарушение на кръвообращението на главния мозък, като последиците са различни по степен увреждания на мозъчните функции. Според Световната здравна организация инсултът може да бъде дефиниран като „неврологичен дефицит с мозъчносъдов произход, протичащ над 24 часа или прекъснат вследствие на смърт в рамките на 24 часа”. Той бива два вида – исхемичен, при който е нарушено кръвоснабдяването, и хеморагичен, който се характеризира с нарушение на целостта на кръвоносен съд и последващ кръвоизлив.

След проведено проучване на специалисти от Обединеното Кралство става ясно, че пациентите в преддиабетно състояние е възможно да са с повишен риск от инсулт. Този риск според специалистите възлиза на 21%. Преддиабетът като състояние предшества развитието на диабет. Характеризира се с високи нива на кръвната захар. Ако за нормална стойност се счита стойност между 70 и 100 mg.dl, то стойност нас 100 до 126 mg/dl се смята за преддиабетно състояние.

Само в САЩ пациентите в преддиабет наброяват около 79 милиона, а в Англия – около 7 милиона. Подобно на пациентите, страдащи от диабет тип 2, и тези в преддиабетно състояние са застрашени от проблеми с високо кръвно налягане, повишени нива на холестерола и затлъстяване.

Екипът, провел проучването, се съсредоточил върху изследване на връзката между преддиабета и риска от инсулт. Били анализирани медицински данни от 760 925 пациента, като под внимание били вземани рискови фактори като тегло и начин на живот. След анализиране и на нивата на кръвна захар учените смятат, че връзката между преддиабета и инсулта зависи от степента на метаболитните нарушения в организма. Рискът от инсулт е отчетен като завишен ако нивата на кръвна захар на гладно са над 110 mg/dl.

Все пак учените смятат, че откритите от тях доказателства не са неоспорими, затова ще продължат с проучвания в тази насока, като се вземат предвид и други показатели, както и рискови фактори. Но за пациентите в преддиабет е изключително важно прилагането на промени в стила на живот след конкретизиране на тяхното състояние. По този начин ще се осъществи адекватна превенция на появата на диабет, както и е възможно избягването на различни усложнения и сериозни животозастрашаващи състояния. Правилно хранене, поддържане на адекватни нива на кръвна захар и справяне с наднорменото тегло са задължителни за редуциране на рисковете за здравето

Подробности около проведеното проучване и резултати са отразени в изданието „British Medical Journal”