Преддиабетът е състояние, в което при пациентите биват отчетени повишени нива на кръвна захар, но не в стойности, позволяващи да бъде поставена диагноза диабет. Милиони хора по света са в преддиабетно състояние. Според статистиката един на десет пациента в преддиабет развива диабет.

Скорошно проучване, чиито резултати са представени на годишна среща на Американската диабетна асоциация, проведена във Филаделфия, разкрива, че лечението на преддиабета в ранен етап чрез агресивна терапия за редуциране нивата на кръвната захар наред с препоръчителни промени в стила на живот, може да се окаже ефективно в редуцирането на случаите на диабет тип 2 сред населението.

Били наблюдавани около 3000 пациенти, които били част от програма за превенция на диабета в САЩ. Всички те били в преддиабетно състояние, като това повишавало риска от развитие на диабет тип 2 във времето. На случаен принцип участниците били разделени в три групи. Първата група наброявала 736 души, които били подложени на промени в начина и стила на живот, . във втората група били включени 647 човека, при които преддиабетът бил лекуван с помощта на метформин. Третата група била от 607 пациенти на плацебо.

От проведените множество предишни изследвания е ясно, че промените в начина на живот редом с медикаментозната терапия могат да подобрят състоянието на пациенти в риск. Настоящото проучване обаче изследва не само предотвратяването на развитието на диабет тип 2, а и връщане на нивата на кръвна захар в норма при наблюдаваните пациенти. След наблюдение от над 5-годишен период специалистите установили 56% занижение в разпространението на диабета.

Друг резултат, цитиран от екипа, е, че при пациенти, при които нивата на кръвна захар останали завишени въпреки промените в стила на живот, продължили да са в най-висок риск от развитие на диабет в сравнение с контролната група.

Според екипа за пациентите в преддиабетно състояние водещо трябва да бъде усилието за нормализиране нивата на кръвната захар. Постигнат ли това макар и временно, те редуцират значително риска от развитие на диабет тип 2. В по-задълбочени бъдещи проучвания екипът ще се съсредоточи върху откриване на ключови фактори за продължително регулиране на нивата на глюкоза в кръвта и поддържането им в референтни стойности. Това може да се окаже една много добра е ефективна превенция срещу появата на нови пациенти с диабет.

Статия за проведеното изследване е налична в изданието „The Lancet”.